domovska stranka o projektu
fotogalerie
muzikal kontakty odkazy
  Aktuálně: přidány fotogalerie z průběhu projektu <zde>.
 

 

Mezinárodní konference PREVENCE NÁSILÍ MEZI DĚTMI
V rámci projektu Silní bez násilí, 23. ledna 2009 Brno

V rámci mezinárodního projektu Silní bez násilí, proběhla dne 23. ledna 2009 v prostorách sídla Veřejného ochránce práv v Brně (Údolní 39, 602 00 Brno) mezinárodní konference na téma prevence násilí a šikany mezi dětmi.

(pozvánka ve formátu .pdf ke stažení zde),

Seznam příspěvků:
   
Přivítání a úvodní pozdravy  
 • JUDr. Otakar MOTEJL, veřejný ochránce práv + čeští a zahraniční hosté
 • Marilena RAOUNA, manažerka programu Daphne, Evropská komise
 
____________________________________________________________________  
 • Mathias KAPS + Christian RÖSER (Fokolar-Bewegung)
 • Valerio GENTILE + Tomek MIKUSIŃSKI + Benedikt ENDERLE (Gen Rosso)
 • Prof. Dr. Günther HIRTH (PHP Hannover):
 
„Prezentace projektu Silní bez násilí
(o historii projektu a konkrétních realizacích v jednotlivých zemích, projekce filmu - mix z jednotlivých zemí, ko-referáty nezávislých subjektů, panelová diskuse partnerů projektu)
 
____________________________________________________________________  
 • Mgr. Markéta OLBERTOVÁ, ředitelka ZŠ Gajdošova, Brno
 
„Projekt Silní bez násilí v ZŠ Gajdošova v Brně z pohledu vedení školy“  
____________________________________________________________________  
 • Bernd STRAUCH, předseda rady a starosta města Hannover
 • Mathias BORMANN, ředitel JVA Hannover
 

„Prevence násilí ve vězení – na příkladu JVA Hannover“

 
____________________________________________________________________  
 • Dr. med. Filip CABY,
  odborný lékař a klinický psychoterapeut pro děti a mládež, Papenburg
 

Silní bez násilí – více než prevence?“

 
____________________________________________________________________  
Vysoupení tanečních skupin ze ZŠ Gajdošova, Brno  
____________________________________________________________________  
 • Dr. Michal KOLÁŘ, terapeut
 

„Možnosti prevence šikany“

 
____________________________________________________________________  
 • prof. PhDr. Mojmír SVOBODA, CSc.,
  psycholog, vedoucí Psychologického ústavu FF MU Brno:
 

„Masmédia – agresivita – české děti "

 
____________________________________________________________________  
 • Mgr. Petr HROCH, psycholog, Poradna pro rodinu, Olomouc:
 

"Agresivita a svět dětí bez hranic"

 
____________________________________________________________________  
 • Mgr. Pavel GÖTH, předseda senátu Krajského soudu Brně
 

„Násilí mezi dětmi z pohledu soudce“ 

 
____________________________________________________________________  
 • Wolfgang WIRTH, vedoucí kriminologických služeb Ministerstva spravedlnosti NRW
 

"Silní bez násilí – Odhodlaný proti násilí: strategie prevence násilí ve věznicích“

 
____________________________________________________________________  
 • Mgr. Jana UDATNÁ, AISIS, o. s.
 

„Projekt Minimalizace šikany“ 

 
   

 

 

 

   
 
Základní škola Gajdošova ve spolupráci s občanským sdružením TRIALOG ověřují v Česku pilotní projekt Silní bez násilí, zaměřený na prevenci šikany a násilí mezi školní mládeží. Jedná se o propracovanou metodu, která se již několik let osvědčuje v Německu, kde vznikla (Stark ohne Gewalt - autorem je pedagog Mathias Kaps). Díky podpoře Evropské komise, v rámci zvláště sledovaného programu Daphne, se tento projekt šíří do dalších evropských zemí. Kromě České republiky bude uveden také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. V Brně nad tímto projektem převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, první náměstkyně primátora města Brna RNDr. Barbora Javorová a starosta MČ Brno - Židenice Ing. Roman Vašina.
 

Projekt Silní bez násilí bude se ZŠ Gajsošova pokračovat. V záři 2008 plánujeme uspořidat další tři setkání. Tentokrát jsme oslovili žáky, kteří mají zájem se ve volném čase nadále zabývat tématem, které projekt přináší.

 

  21. srpna 2008, Letovice, Festival 3+1
  V rámci pokračování a rozšiřování projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ, pořádáme v rámci Letní školy TRIALOG vzdělávací program s Dr. Michalem Kolářem. <více informací>
 

 

FESTIVAL 3+1

   
   
 

 

 

 

DAPHNE
TRIALOG
ZS Gajdosova
GenRosso
fokolare
TRANS-TECHNIK
  rente