domovska stranka o projektu fotogalerie muzikal kontakty odkazy
   
   
 

Základní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí, dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení násilí a šikany v jejich bezprostředním okolí. Žáci jsou plně zapojeni do přípravy muzikálu STREETLIGHT ve spolupráci s mezinárodní skupinou GenRosso.  Tento program primární prevence se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale klade si za cíl oslovit především nečinně přihlížející většinu.

Projekt se skládá ze čtyř základních modulů:

  • První je založen na spolupráci týmu psychologů a dalších odborníků s pedagogy, kteří jsou seznámeni s dějem muzikálu a společně se zabývají tématy sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí po stoje k šikaně aj. Dotvářejí také metodiku práce s dětmi.
  • Druhým modulem je tříměsíční práce dětí s učiteli, kteří s hlavními myšlenkami projektu pracují ve všech vyučovacích předmětech. Děti se seznamují s postavami muzikálu a aktivně se zabývají danými tématy.
  • Jakýmsi pomyslným vyvrcholením je třetí modul, tzv. „projektový týden“. V této části projektu se celá šk ola společně se skupinou GenRosso věnuje přípravě veřejného představení muzikálu v jednotlivých workshopech. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v rámci muzikálu. Stávají se z nich členové souboru, a to od herců a tanečníků přes zvukaře a osvětlovače až po výtvarníky scény. Muzikál STREETLIGHT  vytvořili členové skupiny GenRosso na základě skutečného příběhu, který se odehrál na konci 60. let minulého století v prostředí gangů na předměstí Chicaga. Jordan, hlavní postava muzikálu, je postaven před  důležité rozhodnutí, jaký postoj zaujme k násilí a zda bude nadále součástí tohoto bludného kruhu nebo i přes riziko osobního ohrožení vystoupí z davu. Na pozadí tohoto příběhu se objevují základní témata, jakými jsou přátelství, láska, pomsta, osobní odpovědnost anebo příslušnost ke skupině aj.
  • Čtvrtým modulem projektu jsou následné aktivity. Tedy jakýsi prostor a podpora pro iniciativy dětí, které myšlenky tohoto projektu natolik zaujaly, že se budou chtít nadále zabývat šířením poselství, které SILNÍ BEZ NÁSILÍ přinášejí.

   
   
   
   
DAPHNE
TRIALOG
ZS Gajdosova
GenRosso
fokolare
TRANS-TECHNIK
  rente