Historie

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/ získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je posílení pozitivního sociálního klimatu ve škole a prevence násilí mezi dětmi.

Jedná se o metodu, která se již několik let osvědčuje v Německu, kde vznikla. Díky podpoře Evropské komise (program Daphne), se tento projekt šíří do dalších evropských zemí. Kromě Německa a České republiky byl uveden také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Autorem projektu (Stark ohne Gewalt) je pedagog Mathias Kaps z občanského sdružení STARKMACHER (www.starkmacher.eu), který tento projekt postavil na muzikálu STREETLIGHT mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa (Brazílie, Argentina, Keňa, Tanzanie, Španělsko, Polsko, Itálie, Švýcarsko a Filipíny). Skupina má řadu vlastních projektů (koncerty, festivaly, muzikály, spolupráce se školami, věznicemi, dětskými domovy…), se kterými jezdí doslova po celém světě (www.genrosso.com).

Histore projektu u nás

Občanské sdružení STARKMACHER v roce 2007 oslovilo jako jedinou organizaci v ČR občanské sdružení TRIALOG (www.trialog-brno.cz), aby se podílelo na pilotní verzi projektu podpořenou programem Daphne Evropské Komise. TRIALOG přizval ke spolupráci Markétu Olbertovou, ředitelku základní školy Gajdošova v Brně (www.zsgajdosova.cz). Nad projektem tehdy převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 1. náměstkyně primátora města Brna Barbora Javorová a starosta MČ Brno – Židenice Roman Vašina. V únoru 2008 byla uspořádána muzikálová představení pro Třítisícové publikum v hale Vodova v Brně. Odkaz na webové stránky a fotografie z projektu „SILNÍ BEZ NÁSILÍ – prevence šikany a násilí mezi dětmi“ a jeho první realizaci u nás zde.

Na závěr evropského pilotního projektu „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ TRIALOG uspořádal mezinárodní konferenci „Prevence násilí mezi dětmi“. Konference proběhla ve dnech 22. a 23. ledna 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv s osobní účastí a záštitou českého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. Na konferenci přijeli zástupci všech zúčastněných zemí – z Německa, Polska, Rumunska a Maďarska. Přítomno bylo asi 150 odborníků z oblasti výchovy, vzdělávání a školství, zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, policie, vězeňství, justice a práva. Za zmínku stojí výraz „pozitivní trauma“, který ve svém příspěvku použil přednášející doktor Filip Caby, dětský psychiatr z německého Papenburgu. Se svými kolegy na klinice prý diskutovali, jak je možné vysvětlit tak náhlé a hluboké změny, ke kterým došlo u několika mladých pacientů, kteří se dřív vážně potýkali s problematikou anorexie, bulimie, sebevraždy. Po strávení pouhých tří dnů s členy kapely Gen Rosso a pořadateli projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ začalo docházet k náhlé hluboké a pozitivní proměně v životě mladých. Akci svou účastí podpořily také politické a církevní autority. Vedle starostů, zástupců českých, německých a rumunských ministerstev s příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Evropskou komisi zastupovala vedoucí programu Daphne komisařka Marilena Raouna. Její profesionální a zároveň přátelský přístup konferenci povznesl a současně povzbudil k odhodlání pořadatelů v projektu pokračovat. Konference skončila s vysloveným přáním, aby se toto setkání stalo „pozitivním traumatem“ pro každého ze zúčastněných. Fotografie z konference zde.

V srpnu 2009 se uskutečnila mezinárodní verze projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ a to u příležitosti jubilejního 10. výroční FESTIVALu 3+1 v Letovicích. Na akci vystoupila mezinárodní kapela s více než 300 mladými z 5 zemí EU (Německo, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko). Katalog z akce ke stažení zde.

Současnost projektu u nás

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/ získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu a bude v období září 2010 až březen 2013 postupně realizován v 9 krajích ČR – ve městech Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové.

Klíčovou aktivitou je PROJEKTOVÝ TÝDEN, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso a společně připraví muzikálové veřejné představení „Streetlight“. Projektovému týdnu předchází příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují pro zájemce navazující aktivity.

Roční spolupráce s první zúčastněou školou (ZŠ Křídlovická) vyvrcholila projektovým týdnem 11. - 15. dubna 2011. Po intenzivní práci v 15 workshopech umělci skupiny Gen Rosso z 9 zemí světa společně s více než 300 žáky vystoupili v muzikálu STREETLIGHT ve středu 13. dubna 2011 od 19.00 hodin v hale B brněnského výstaviště. Vystoupení bylo realizováno díky podpoře Veletrhy Brno, a. s.. Fotografie z projektového týdne v Brně - z dílen, generálek, představení i loučení ke stažení zde. Ohlédnutí z realizace z pohledu školy zde

Na podzim 2011 se uskuteční turné projektových týdnů s umělci mezinárodní skupiny Gen Rosso v JIHLAVĚ (26. – 30. září 2011), v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (3. – 7. října 2011) a v PLZNI (10. – 14. října 2011):

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ odstartuje své podzimní turné v JIHLAVĚ, kde je realizován s žáky ZŠ KOLLÁROVA a ZŠ JUNGMANNOVA. Muzikálové představení STREETLIGHT se v Jihlavě uskuteční ve středu 28. září 2011 od 18.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 29. září 2011 od 10.00 hodin na Horáckém zimním stadionu.
 
Ansámbl umělců GEN ROSSO se poté s projektem přesune do ČESKÝCH BUDĚJOVIC, kde bude pracovat s žáky ZŠ Máj I. Muzikál STREETLIGHT pak společně veřejnosti předvedou ve středu 5. října 2011 od 19.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 6. října 2011 od 10.00 hodin v Pavilonu T na Výstavišti České Budějovice.
 
Podzimní turné skupiny GEN ROSSO u nás se zakončí v PLZNI,  kde umělci spolu s žáky CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ nacvičí muzikál STREETLIGHT, se kterým vystoupí v plzeňské ČEZ Aréně ve středu 12. října 2011 od 19.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 13. října 2011 od 10.00 hodin.
 
Nositelem projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je občanské sdružení TRIALOG, záštitu mu udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a patronem a moderátorem projektu se stal Honza Musil.
 
Více informací o projektu zde a u manažerky projektu (Marie Kotková: kotkova@trialog-brno.cz; 608 931 228).