O projektu

„SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/
Reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0100

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/ je zaměřen na podporu pozitivního sociálního klimatu na školách a na prevenci šikany a násilí mezi dětmi.

Projekt získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu a bude v období září 2010 až srpen 2013 postupně realizován v 9 krajích ČR – ve městech Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové.

Klíčovou aktivitou je PROJEKTOVÝ TÝDEN, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso a společně připraví muzikálové veřejné představení „Streetlight“. Projektovému týdnu předchází příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují pro zájemce navazující aktivity.

Intenzivní spolupráce s první zapojenou školou (ZŠ Křídlovická) vyvrcholila projektovým týdnem 11. - 15. dubna 2011. Umělci skupiny Gen Rosso z 9 zemí světa pracovali s více než 300 žáky v 15 kreativních dílnách a společně vystoupili v muzikálu STREETLIGHT ve středu 13. dubna 2011 od 19.00 hodin v hale B brněnského výstaviště. Vystoupení bylo realizováno díky podpoře Veletrhy Brno, a. s.. V publiku sedělo přes 2.000 diváků. Fotografie z projektového týdne v Brně - z dílen, generálek, představení i loučení ke stažení zde. Ohlédnutí z realizace z pohledu školy zde

Na podzim 2011 se uskutečnILO turné projektových týdnů s umělci mezinárodní skupiny Gen Rosso v JIHLAVĚ (26. – 30. září 2011), v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (3. – 7. října 2011) a v PLZNI (10. – 14. října 2011):

  • Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ odstartoval své podzimní turné v JIHLAVĚ, kde byl realizován s žáky ZŠ KOLLÁROVA a ZŠ JUNGMANNOVA. Muzikálové představení STREETLIGHT se v Jihlavě uskutečnil ve středu 28. září 2011 od 18.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 29. září 2011 od 10.00 hodin na Horáckém zimním stadionu.
  • Ansámbl umělců GEN ROSSO se poté s projektem přesunul do ČESKÝCH BUDĚJOVIC, kde pracovals žáky ZŠ Máj I. Muzikál STREETLIGHT pak společně veřejnosti předvedou ve středu 5. října 2011 od 19.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 6. října 2011 od 10.00 hodin v Pavilonu T na Výstavišti České Budějovice.
  • Podzimní turné skupiny GEN ROSSO u nás se zakončilo v PLZNI,  kde umělci spolu s žáky CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA PLZEŇ nacvičili muzikál STREETLIGHT, se kterým vystoupili v plzeňské ČEZ Aréně ve středu 12. října 2011 od 19.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 13. října 2011 od 10.00 hodin.

Nositelem projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je občanské sdružení TRIALOG, záštitu mu udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a patronem a moderátorem projektu se stal Honza Musil.

 

 

2013

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ má nové partnery pro rok 2013. Staly se jimi čtyři základní školy ve čtyřech krajích České republiky:

  • Královéhradecký kraj - ZŠ JOSEFA GOČÁRA, Hradec Králové. Projektový týden poběží mezi 11.-15.2.2013
  • Zlínský kraj - ZŠ ŠTEFÁNIKOVA, Zlín. Projektový týden poběží mezi 4.3.-8.3.2013
  • Moravskoslezský kraj - ZŠ DĚTSKÁ, Ostrava. Projektový týden poběží mezi 11.3.-15.3.2013
  • Olomoucký kraj - ZŠ SLUNEČNÍ, Šumperk. Projektový týden poběží mezi 18.3.-22.3.2013

 

O PLÁNOVANÝCH PROJEKTOVÝCH TÝDNECH GEN ROSSO V ÚNORU A BŘEZNU 2013 ZDE

Více informací o projektu zde a u koordinátorky projektových týdnů (Marie Kotková: kotkova@trialog-brno.cz; 608 931 228).

 

Více o projektu

Projekt staví na metodě, která se již několik let osvědčuje v Německu, kde vznikla. Díky podpoře Evropské komise (program Daphne), se tento projekt v letech 2007 - 2009 rozšířil do dalších evropských zemí. Kromě Německa a České republiky byl uveden také v Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

Autorem projektu (Stark ohne Gewalt) je pedagog Mathias Kaps z občanského sdružení STARKMACHER, který tento projekt postavil na muzikálu STREETLIGHT mezinárodní skupiny Gen Rosso. Skupina Gen Rosso je složena z 18 umělců z 9 zemí světa (Brazílie, Argentina, Keňa, Tanzanie, Španělsko, Polsko, Itálie, Švýcarsko a Filipíny). Skupina má řadu vlastních projektů (koncerty, festivaly, muzikály, spolupráce se školami, věznicemi, dětskými domovy…), se kterými jezdí doslova po celém světě (www.genrosso.com).

Základní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí. Cílem je dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v muzikálu (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, zvukaře, až po scénáristy a moderátory). Mladí jsou plně zapojeni do přípravy muzikálu STREETLIGHT ve spolupráci s mezinárodní skupinou Gen Rosso. Tento program primární prevence se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale oslovuje především nečinně přihlížející většinu. Projekt je primárně určen pro žáky druhého stupně základních škol. V poslední době se rozšířil i do německých věznic, a dokonce i na Kubu do prostředí profesionálních uměleckých škol. Aktivní účast mladých na muzikálu je odrazovým můstkem pro jejich osobní angažovanost a následné aktivity v duchu projektu i mimo školu. Projekt všude zanechává viditelné stopy v postoji mladých k násilí.

Projekt se skládá ze 4 modulů:

První je založen na spolupráci týmu psychologů a dalších odborníků s pedagogy, kteří jsou seznámeni s dějem muzikálu a společně se zabývají tématy sebedůvěry, násilí, šikany, zaujetí postoje k šikaně aj. Společně pak dotvářejí metodiku práce s dětmi ve své konkrétní škole.

Druhým modulem je tříměsíční práce učitelů s dětmi, kteří s hlavními myšlenkami projektu pracují ve všech vyučovacích předmětech. Děti se seznamují s postavami muzikálu a aktivně se zabývají souvisejícími tématy.

Vyvrcholením projektu je třetí modul, tzv. „projektový týden“. Celá škola se společně se skupinou Gen Rosso věnuje přípravě veřejného představení muzikálu v jednotlivých workshopech. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé role v muzikálu. Stávají se z nich členové souboru, herci, tanečníci, zvukaři, osvětlovači a výtvarníci scény. Muzikál STREELIGHT vytvořili členové skupiny Gen Rosso na základě skutečného příběhu, který se odehrál na konci 60. let minulého století v prostředí gangů na předměstí Chicaga. Na pozadí tohoto příběhu se objevují základní témata, jakými jsou přátelství, láska, pomsta, osobní odpovědnost anebo příslušnost ke skupině aj.

Čtvrtým modulem projektu jsou již zmíněné velmi důležité následné aktivity. Vytváří se prostor a podpora pro iniciativy dětí, které myšlenky tohoto projektu natolik zaujaly, že se chtějí dále zabývat šířením poselství, které projekt „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ přináší.

Více o historii projektu u nás zde.